Kulttuuri- ja taiteilijastipendi

Kulttuuri- ja taiteilijastipendi voidaan vuosittain myöntää aktiivisille Mustasaaressa asuville taiteenharjoittajille. Stipendi on tarkoitettu edistämään taiteilijoiden mahdollisuuksia kehittyä taiteessaan sekä kannustamaan ja huomioimaan taiteilijoiden työtä. Kohderyhmänä ovat ammattitaiteilijat ja muut vakiintuneet ja kunnianhimoiset taiteenharjoittajat kuvataiteen, valokuvauksen, kuvituksen, elokuvan, animaation, teatterin, tanssin, performanssin, musiikin, mediataiteen, muotoilun, taidekäsityön, kirjallisuuden, sanataiteen ja kulttuuriperinnetyön alalta.

Stipendin suuruus on 1 000 euroa/henkilö.

4.1 HAKUMENETTELY
Peruslomake A ja vapaamuotoinen hakemus.

4.2 LIITTEET
• CV ja työnäytteet