Julkiset hankinnat

Hankintatoimintaa ohjaava kansallinen lainsäädäntö:

  • laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 
  • laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) 

Kunnan hankintaohjetta noudatetaan Mustasaaren kunnan hankintayksiköiden ja kuntakonsernin hankintayksiköiden tekemissä hankinnoissa. Hankintaohje täydentää lain säännöksiä, asetusta, kunnan johtosääntöjä ja muita päätöksiä, määräyksiä ja ohjeita.

Mustasaaren kuntakonserniin kuuluvat Fastighets Ab Korsholms Bostäder ja Kiinteistö Oy Merten Talo.


Ajankohtaiset julkiset hankintailmoitukset ovat HILMAssa.