Hakemus varhaiskasvatuksen yksityiseksi palveluntuottajaksi

Mustasaaren sivistyslautakunta on päättänyt (12.10.2017 § 73), että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilain mukainen varhaiskasvatuksen palveluseteli otetaan käyttöön Mustasaaren kunnan varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2018 alkaen. Palveluseteli koskee varhaiskasvatuksen järjestämistä yksityisillä palveluntuottajilla päiväkodeissa. Tällä hakemuksella haetaan Mustasaaren kunnan varhaiskasvatuksen yksityiseksi tuottajaksi palvelusetelipalveluna (jäljempänä palveluntuottaja). Mikäli palveluntuottajalla on useampia toimipaikkoja, täytetään erillinen hakemus kustakin. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009).

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjassa (12.10.2017 § 73) määritellään hyväksymiskriteerit yksityiselle palveluntuottajalle. Ennen tuottajaksi hakemista tulee tutustua huolella Mustasaaren kunnan varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjaan. Palveluntuottajan tulee täyttää sekä lakisääteiset että Mustasaaren kunnan asettamat ehdot (sivistyslautakunta 12.10.2017).

Mustasaaren kunta hyväksyy yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajat. Kunta velvoittaa palvelun tuottajat jatkuvasti noudattamaan sääntökirjan määräyksiä ja ehtoja. Palvelusetelijärjestelmässä sopimusosapuolina ovat asiakas ja palvelun tuottaja. Allekirjoittamalla tämän hakemuksen palveluntuottaja hyväksyy sääntökirjan edellytykset ja vaatimukset sekä sitoutuu noudattamaan niitä koko toimintansa ajan. Palveluntuottajaksi hyväksytty voi tuottaa yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja asiakkaiden saamien palvelusetelipäätösten mukaisesti ja Mustasaaren kunnan sääntökirjaa noudattaen. Palveluseteli myönnetään vain kunnan hyväksymiin varhaiskasvatuksen toimintayksiköihin. Palveluntuottajan toiminnan tulee vastata sitä tasoa, mitä kunnan vastaavalta toiminnalta edellytetään. Palveluntuottajan tiedot ilmoitetaan hyväksymisen jälkeen Mustasaaren kunnan www-sivuilla.