Rakennuslautakunta

Rakennuslautakunnan tehtävät

Rakennuslautakunta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain nojalla rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä. Rakennuslautakunta toimii asumisolojen tukemisesta ja parantamisesta annetun lainsäädännön mukaisena asuntoviranomaisena.

Rakennuslautakunnan tehtävänä on

  • vastata rakennusvalvonnasta
  • vastata rakentamisen neuvonnasta ja muusta rakennusvalvontaan liittyvästä neuvonnasta
  • valvoa, että liikenneväylät, kadut, torit ja aukiot sekä puistot ja ulko-oleskelupaikat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyvyyden vaatimukset
  • valvoa, että rakennuspaikalle asennetaan osoitemerkintä.

Rakennuslatuakunnan toimivalta

Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty, rakennuslautakunta päättää seuraavista asioista:

  1. rakennusluvan, toimenpideluvan, purkamisluvan ja muiden lupien myöntäminen maankäyttöja rakennuslain nojalla, lukuun ottamatta niitä asioita, joissa toimivalta on siirretty johtavalle rakennustarkastajalle
  2. rakennusluvan edellytyksistä päättäminen suunnittelutarvealueella maankäyttö- ja rakennuslain §:n mukaisesti
  3. poikkeamisen myöntäminen maankäyttö- ja rakennuslain 171. §:n nojalla
  4. asiat, jotka koskevat asemakaava-alueella tarvetta tehdä oja tai sijoittaa ojitusta varten tarpeellinen suojapenger tai pumppuasema toisen alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 161 a §:n nojalla
  5. valtion asuntolainan ja korkotukilainen myöntäminen.