Nähtävillä olevat kaavat

Kaavat, joista voit jättää mielipiteesi/muistutuksen

Mielipiteen/muistutuksen voi myös lähettää osoitteeseen kaavoitus@mustasaari.fi tai Mustasaaren kunta, kaavoitusosasto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari.


Kenttätöitä Björkössä ja Raippaluodossa

Mustasaaren kunta toteuttaa muutaman pienen alueen visualisointityön droonilla Björkön-Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistuksen yhteydessä. Työ tehdään elokuun-syyskuun aikana.

Lisätietoa: Mustasaaren kunta, kaavoitusosasto /

Anne Holmback, puh. 06 327 7172.


Kenttätöitä Björkön-Raippaluodon ulkosaaristossa

Mustasaaren kunta tekee yhteistyössä Kvarken Nature and Fishing kanssa rakennusinventoinnin Björkön-Raippaluodon rantaosayleiskaavaan tarkistamista varten. Inventoinnit tehdään heinä–syyskuun aikana.

Rakennuskanta inventoidaan seuraavilla saareilla: Norrskär, Östra Norrskär, Revet, Skötgrund, Storkallan, Utgrynnan, Klobbhällan, Björkögrunden (Västersbådan), Nikersgrunden (Ledbådan) ja Ritgrund.

Valassaaret: Äbbskäret, Storskär, Norderstören, Prostbådan, Långgrynnan, Mellangrynnan, Västra Malbulten, Malskäret ja Fläsket.

Lisätietoja Mustasaaren kunta, kaavoitusosasto/

Martina Bäckman puh. +358 505 544 405 (4.7-28.7)

Anne Holmback, puh. +358 447 271 223 (31.7 eteenpäin)

Inventoinnin yhteyshenkilö: Carina Rönn puh. +358 445 272 314