Nähtävillä olevat kaavat

Kaavat, joista voit jättää mielipiteesi/muistutuksen

Jätä mielipide/muistutus

Mielipiteen/muistutuksen voi myös lähettää osoitteeseen kaavoitus@mustasaari.fi tai Mustasaaren kunta, kaavoitusosasto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari.

Stormossenin asemakaavan osan muutos

Nähtävillä: 7.6.–6.7.2022
Vaihe: Osallitumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63. §).
Yhteyshenkilö: Martina Bäckman