Nähtävillä olevat kaavat

Kaavat, joista voit jättää mielipiteesi/muistutukse

Mielipiteen/muistutuksen voi myös lähettää osoitteeseen kaavoitus@mustasaari.fi tai Mustasaaren kunta, kaavoitusosasto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari.


Täällä hetkellä ei ole kaavoja nähtävillä.


Ilmoitus kaavoituksen alkamisesta ja kenttätöistä
Iskmo-Jungsundin osayleiskaavan laadinta on alkanut. Mustasaaren kunta tekee yhteistyössä Sweco Finland Oy:n ja Heilu Oy:n kanssa kulttuuriympäristö- ja rakennusinventoinnin sekä luontoinventoinnin ja muinaismuistoselvityksen. Inventoinnit tehdään touko–syyskuun aikana.
Iskmo-Jungsundin rakennetun kulttuuriympäristön tutkimukseen sisältyy rakennuskannan inventointi sekä rakennuksien valokuvaus ulkopuolelta.
Kenttätyöt eivät edellytä mitään valmisteluja alueen asukkailta, ja pyrimme valokuvamaan mahdollisimman nopeasti ja häiritsemättä.
Lisätietoja: Catarina Simons, kaavoittaja puh. 06 327 7173.
Mustasaaressa 8.5.2024