Opinto-ohjaaja

Koulun opinto-ohjaajana toimii Heikki Kinnunen, puh. 050 438 5015.

Opinto-ohjauksesta

Opinto-ohjaajan toimenkuvaan liittyy olennaisesti ohjauksen antaminen oppitunneilla sekä yksilö- ja ryhmäohjaukset. Seitsemännellä luokalla kiinnitetään huomiota erityisesti hyvän ilmapiirin luomiseen ja luokkahenkeen. Opiskelutekniset ohjeet (mm. läksyjen luku ja kokeet) on myös syytä huomioida. Valinnaisaineiden valitseminen kahdeksatta luokkaa varten on myös tärkeässä asemassa.

Kahdeksasluokkalaisilla keskeistä opinto-ohjauksessa ovat itsetuntemukseen liittyvät asiat ja opiskelumenestykseen huomion kiinnittäminen. Valinnaisaineiden valitseminen yhdeksättä luokkaa varten on myös tärkeää. Koulukiusaamisen ennaltaehkäisy ja kiusaamistapausten käsittely on myös keskeisessä asemassa.

Yhdeksännellä luokalla pääpainona ohjauksessa on lukio- ja ammatillisten opintojen valinta. Tunneilla käydään monipuolisesti alueen koulutustarjontaa läpi ja yksilöohjauksessa tarkennetaan henkilökohtaisia valintoja. Vierailut alueen toisen asteen oppilaitoksissa antavat oppilaille lisää tietoa koulutustarjonnasta. Koulumotivaation ylläpitäminen ja koulukiusaamisen estäminen jatkuvat teemoina vielä yhdeksännellä luokalla. Yhteishaun toteuttaminen käytännössä on yksi yhdeksännen luokan keskeisimmistä asioista. Yhdeksäsluokkalaisten työsuunnitelmaan kuuluu lisäksi viikon mittainen työelämään tutustuminen -jakso, jonka aikana oppilaat ovat alueen työpaikoilla harjoittelemassa.