Kulttuuritoiminnan hankeavustus, nuorisobonus ja iloa ikäihmisille

Jotta hankkeelle voidaan myöntää avustus, sen on oltava jollakin tavalla uudenlaista ajattelua tai yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeessa pyritään saavuttamaan jokin tavoite, mieluusti jotakin uutta tavanomaisen toiminnan ulkopuolelta. Hanke suunnitellaan, toteutetaan ja päätetään, eli hanke on käynnissä tietyn ajan. Hankkeelle on oltava erillinen talousarvio/kirjanpito. 

Alempana sivulla

Kulttuuritoiminta
Nuorisobonus
Iloa ikäihmisille
Hakeminen
Liitteet
Selvitys ja avustuksen maksaminen

Kulttuuritoiminnan hankeavustus

Kohderyhmä

 • työryhmä
 • yhdistys tai yhteisö

Hankeavustuksen myöntämisessä huomioitavia näkökulmia:

 • Hanke ilmentää kulttuuripiirteitä ja -muotoja.
 • Hanke on julkinen, ja se hyödyttää ja ilahduttaa mieluusti isoa ihmisjoukkoa.
 • Hanke herättää kiinnostusta kunnan kulttuuriperintöä kohtaan ja tuo sitä esiin.
 • Auttaa kunnan ulkoisessa markkinoinnissa.

Nuorisobonus

Kohderyhmä

 • työryhmä
 • yhdistys tai yhteisö

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea

 • Yleisölle tarkoitetut tapahtumat, jotka täydentävät nuorille suunnattua nykyistä paikallista tarjontaa
  – tapahtumakokonaisuuden kustannukset, muun muassa markkinointi- ja tilakustannukset
  – ulkopuolisten toimijoiden palkkiot.

Avustusta ei myönnetä

 • tapahtumiin tai toimintaan, joka liittyy hakijan varsinaiseen toimintaan
 • tapahtumiin, joilla on uskonnollinen tai puoluepoliittinen tarkoitus
 • hankkeisiin, joiden kustannukset muodostuvat hakemuksen tehneen ryhmän/yhdistyksen oman työn korvaamisesta (palkkakustannukset).

Iloa ikäihmisille

Lisää infoa: Vanhuskoordinattori Anette Hästbacka, puh. 050 3481073

Kohderyhmä

 • työryhmä
 • yhdistys tai yhteisö

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea

 • Kunnan ikäihmisille suunnattuihin tapahtumiin tai toimintaan, joka edistää kunnan ikääntyvän väestön hyvinvointia.
 • Toiminta suunnattu kotona asuville tai palveluasumisyksiköissä asuville ikäihmisille.
 • Ikäihmisille, joilla ei ole itse mahdollisuutta osallistua aktiivisesti muuhun järjestettyyn toimintaan, suunnattua toimintaa priorisoidaan.

Hakeminen

Hankeavustusta haetaan kalenterivuodeksi sähköisesti viimeistään 15.3. kellolo 16. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Avustushakemus, kulttuurihankkeet, nuorisobonus tai iloa ikäihmisille

Liitteet

 • hankesuunnitelma
 • hankkeen talousarvio ja rahoitussuunnitelma

Selvitys ja avustuksen maksaminen

Avustus on käytettävä sen kalenterivuoden aikana, jona se on myönnetty. Selvitys avustuksen käytöstä toimitetaan hyvinvointivaliokunnalle viimeistään 15.12. Selvitykseen on liitettävä kuitit tai kopiot tiliotteesta. Hankkeen kustannusselvityksestä on myös käytävä ilmi oman tai yksityisen (esimerkiksi rahaston tai säätiön) rahoituksen osuus. Ellei selvitystä toimiteta määräaikaan mennessä, avustus voidaan periä takaisin.

Korkeammalla sivulla

Kulttuuritoiminta
Nuorisobonus
Iloa ikäihmisille
Hakeminen
Liitteet
Selvitys ja avustuksen maksaminen