Sepänkylän asemakaava, korttelit 207–208 ja niiden yleiset alueet

Vaihe: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 4.4.–3.5.2024 (MRL 63. §).