Sepänkylän asemakaava, korttelit 207–208 ja niiden yleiset alueet

Nähtävillä: 4.4.–3.5.2024
Vaihe: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63. §).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma