Asemakaavan muutos Granholmsbacken II, Tuovila 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 25.10.–23.11.2022 (MRL 63. §).