Asemakaavan muutos Granholmsbacken II, Tuovila 

Yhteyshenkilöt: Anne Holmback, kaavoittaja ja Jim Åkerholm, kaavoittaja
Vaihe: Kaavaluonnos oli nähtävillä: 5.5.–5.6.2023.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 25.10.–23.11.2022 (MRL 63. §).