Asemakaavan muutos Granholmsbacken II, Tuovila 

Yleisötilaisuus Granholmsbackenin asemakaavamuutoksista sekä Vikby–Martoinen-maantieyhteydestä järjestettiin11.5.2023 klo 18–20 Helsningby skolanissa (Puntaistentie 52).

Vaihe: Kaavaluonnos oli nähtävillä: 5.5.–5.6.2023.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 25.10.–23.11.2022 (MRL 63. §).