Talousveden valvonta

Talousvettä toimittavat laitokset

Vesihuoltolaitos, vesiyhtymät ja vesiosuuskunnat vastaavat veden laadusta toiminta-alueellaan kiinteistön vesiliittymäkohtaan saakka. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen yhtenä perustehtävänä on valvoa säännöllisesti laitosten toimittamaa talousvettä. Jokaiselle talousvettä toimittavalle laitokselle laaditaan näytteenottosuunnitelma, joka perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen.

Vesinäytteiden määrä lasketaan toimitetun vesimäärän tai kiinteistöissä asuvien lukumäärän mukaan.

Yksityiskaivot

Kaivoa täytyy huoltaa ja pitää kunnossa, jotta kaivovesi pysyisi hyvänä. Vaikka vesi näyttää hyvältä ja maistuu hyvältä, se voi sisältää terveydelle haitallisia ainesosia. Siksi kaivovesi on syytä tutkia, ennen kuin kaivo otetaan käyttöön ja sen jälkeen vuoden tai muutaman vuoden välein.

Kaivon omistaja voi itse ottaa näytteen ja toimittaa sen laboratorioon. Näytteenottoastian voi saada laboratoriosta tai ympäristöyksiköstä. Ympäristö- ja terveystarkastaja voi myös huolehtia näytteenotosta maksua vastaan.

Vesi.fi:n verkkopalvelussa on tietoa kaivojen huollosta ja kunnostuksesta.

Laboratoriot
Laboratorioita, joissa vesitutkimuksia voidaan tehdä:
KVVY-BotniaLab, Opistokatu 7, 65100 Vaasa
Ab SeiLab Oy, Vaasantie 1 C, 3. kerros, 60100 Seinäjoki
Ab SeiLab Oy, Topeeka 47 H, 61800 Kauhajoki
KVVY-Porilab, Tiedepuisto 4, 28600 Pori
Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki