Jätteet ja kierrätys

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätelain (646/2011) ja jätehuoltomääräysten noudattamista. Jätteiden asianmukainen lajittelu ja käsittely on tärkeimpiä keinoja suojella ja säilyttää oma elinympäristömme. 

Mustasaaressa jätehuollon hoitaa Ab Stormossen Oy. Jäteyhtiöiden verkkosivuilta niin kotitaloudet, yritykset kuin maatilatkin löytävät kaiken tarvitsemansa tiedon jätehuollosta, jätteen vastaanottopisteistä ja lajittelusta. Kunnissa on ekopisteitä, joihin voi tuoda puhdasta keräyspaperia, lasia, metallia ja paristoja. Jäteyhtiöt ylläpitävät kunnissa hyötykäyttöasemia.

Vaasan seudun jätelautakunta huolehtii jätehuoltoon liittyvistä viranomaistehtävistä Ab Stormossen Oy:n toiminta-alueella Mustasaaren, Vöyrin, Maalahden ja Korsnäsin osalta. Isäntäkunta on Vaasan kaupunki. Jätelautakunta vastaa toiminta-alueellaan jätelain mukaisista viranomaistehtävistä ja päättää asioista, jotka jätelain mukaan kuuluvat kunnalle.

Jätelain (646/2011)mukaan jätteen haltijan on liityttävä alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Kiinteistön haltija tilaa jäteastian tyhjennyksen valitsemaltaan jätteenkuljetusyritykseltä. Ilmoitus yhteisestä poltettavan jätteen astiasta ja jäteastian pidennetystä tyhjennysvälistä  osoitetaan Vaasan seudun jätelautakunnalle, PL 2, 65101 Vaasa.


Ilmoitus yhteisestä poltettavan jätteen astiasta

Jäteastian pidennetty tyhjennysväli

Jätelaki 646/2011