Varhaiskasvatuspaikan muutokset/irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikan muutokset tai irtisanominen haetaan sähköisesti

Palvelutarpeen muuttaminen

Irtisanomusilmoitus

Varhaiskasvatuspaikan vaihtaminen

Jos haluat vaihtaa lapsesi varhaiskasvatuspaikkaa, täytä sähköinen varhaiskasvatushakemus.

Siirtotoive toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

Varhaiskasvatushakemus