Ilmoituksenvaraiset toiminnat

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely. Sitä sovelletaan tiettyihin, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttaviin toimintoihin. Näitä ovat muun muassa eläinsuojat, sahat, tietyt vaarallisten nestemäisten kemikaalien varastot sekä tietyt elintarvike- ja rehuteollisuustoimintaa harjoittavat. Ilmoituksenvaraiset toiminnot luetellaan ympäristönsuojelulain liitteessä 4.

Ilmoitus on jätettävä ympäristöviranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan aloittamista ensisijaisesti sähköpostitse ymparistoyksikko(at)mustasaari.fi. Piirustukset on toimitettava myös oikeassa mittakaavassa paperisina. Lomakkeita ja lisätietoja saa ympäristöhallinnon verkkopalvelusta ja ympäristöyksikön Mustasaaren, Kristiinankaupungin ja Närpiön osastoilta. Lomakkeiden täyttämiseen on ohjeet.

Luonnollinen henkilö voi jättää hakemuksen ja sen liitteet edelleen paperisina. Hakemusasiakirjat toimitetaan kolmena kappaleena.