Hygieniaosaaminen

Henkilöillä, jotka käsittelevät elintarvikehuoneistossa pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita ja ovat työskennelleet samassa tai eri elintarvikehuoneistoissa yli kolme kuukautta on oltava elintarvikehygieenistä osaamista osoittava hygieniaosaamistodistus eli niin kutsuttu hygieniapassi. Elintarvikehygieeninen osaaminen osoitetaan

Ruokaviraston mallin mukaisella osaamistodistuksella. Sen saa sopivan elintarvikealan koulutuksen, tutkinnon tai hyväksytysti suoritetun erillisen osaamistestin kautta.
Osaamistodistuksia myöntävät hyväksytyt osaamistestaajat.

Ruokaviraston verkkosivuilla on lisätietoja hygieniaosaamisesta ja luettelo hyväksytyistä osaamistestaajista.