Kehittämishankkeet

Kehittämishanke tarjoaa työkaluja kunnianhimoiseen maaseudun kehittämiseen yrittäjille ja kaikille asukkaille. Asukkaat, yrittäjät ja tuottajat voivat joko keskenään, asiantuntijoiden tai kouluttajien kanssa valmistella hankkeita, jotka vastaavat käsillä oleviin tarpeisiin ja tekevät mahdollisuuksista uutta kotiseudun tulevaisuutta.

Kylän asukkaat tietävät itse usein, mitkä alueen kehittämistarpeet ovat. Hanke voi monin tavoin antaa mahdollisuuden toteuttaa ideoita, jotka parantavat palvelua ja elämänlaatua.


Rahoitusmahdollisuudet, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Leader, Aktion Österbotten

Pohjanmaan liiton rahoitukset