Opetus

Luokilla 1–2 on 20 viikkotuntia.

Luokilla 3–4 on 23 viikkotuntia. Vapaavalintaista ruotsia lukevilla on 25 viikkotuntia.

5:llä luokalla on 25 viikkotuntia ja ruotsia opiskelevilla 27 viikkotuntia.

6:lla luokalla on 28 viikkotuntia.