Eläinsuojelu

Eläinsuojelun säännökset löytyvät laki eläinten hyvinvoinnista (693/2023) ja eläinsuojeluasetuksesta (396/1996). Lainsäädännön tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain tarkoituksena on myös edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo lain yleistä valvontaa. Aluehallintovirasto vastaa lainmukaisuudesta toimialueellaan ja kunnan alueella lakia valvovat valontaeläinlääkäri, kunnaneläinlääkärit, ympäristö- ja terveystarkastajat ja poliisi. Aluehallintovirasto voi myös myöntää henkilölle eläinsuojeluvalvojan oikeuden eläinsuojelutarkastuksiin.

Ilmoitus epäillyistä tapauksista, joissa eläimiä kohdellaan huonosti, voidaan tehdä valvontaeläinlääkärille, kunnaneläinlääkärille , ympäristö- ja terveystarkastajille tai eläinsuojeluilmoituslomakkeen kautta.


Hyödyllistä tietoa eläinsuojelusta, valvonnasta ja määräyksistä

Maa- ja metsätalousministeriö
Ruokavirasto 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto