Viihtyvyys ja säännöt

Tuovilan koulun ohjeet viihtyvyyden ja turvallisuuden takaamiseksi

 1. Olen huomaavainen, avulias ja kohtelias.
 2. Huolehdin itseni ja muiden turvallisuudesta.
 3. Puhun kaikille ystävälliseen sävyyn. En kiusaa.
 4. Noudatan kaikkien opettajien antamia ohjeita.
 5. En tuo kouluun tarpeettomia välineitä.
 6. Käsittelen koulun omaisuutta huolellisesti. Tapaturman tai vahingon sattuessa ilmoitan asiasta viipymättä välituntivalvojalle.
 7. Tahallinen tai ilmeisestä huolimattomuudesta johtuva koulun tai muun vieraan omaisuuden vahingoittaminen on korvattava.
 8. Jokaisella oppilaalla on oikeus työskennellä kenenkään häiritsemättä.     ¨                    
 9. Kiiruhdan ulos ja jonoon välitunnin päätyttyä. Vietän välitunnit välituntialueella.
 10. Hiihto, pallo-ja jääkiekkopelit ja lumen heittely on sallittu  vain niille erikseen    osoitetuissa paikoissa.
 11. Käsityösaliin, voimistelusaliin tai urheilukentälle saan mennä vasta välitunnin päätyttyä.
 12. Riisun ulkokengät käytävällä omille paikoilleen.
 13. Voimistelupuvut ym. vaihtumiselle alttiit vaatekappaleet varustan nimimerkinnällä.
 14. Noudatan hyviä pöytätapoja ja käyttäydyn hillitysti ruokailussa.
 15. Saavun kouluun sovittuna aikana.
 16. Koulun järjestyssäännöt koskevat myös kerhoja ja koulumatkoja. Kuljen liikennesääntöjä noudattaen.
 17. Ilmoitan poissaolon syyn koululle kolmen päivän kuluessa.
 18. Hiljennyn päivänavauksessa.
 19. Järjestyksellä ja täsmällisyydellä luon viihtyisyyttä ja iloa.

Tuovilan koulun järjestyssäännöt

 1.  Koulussa ei kiusata ketään.
 2. kaikki otetaan mukaan leikkeihin ja muuhun toimintaan.
 3. Jokainen kantaa vastuun tavaroistaa, tekemisistään ja läksyistään.
 4. Käyttäydyn kohteliaasti ja olen rehellinen.
 5. En loukkaa toista puheillani.
 6. Kaikille annetaan työrauha.
 7. Siirryn reippaasti välitunnille ja välitunnilta takaisin sisälle kellon soidessa.
 8. Koulussa noudatetaan yhteisiä sääntöjä.