Kerhotoiminta

Kaikissa kunnan kouluissa pyritään tarjoamaan koulupäivän yhteydessä monipuolisesti mielekästä kerhotoimintaa. Toimintaa suunnitellaan lasten toiveiden, kerho-ohjaajien saatavuuden ja koulun toimintaympäristön mukaan. Toimintaa toteutetaan yhdessä kolmannen sektorin ja taide- ja kulttuurisektorin toimijoiden sekä vapaa-aikaosaston kanssa. Vapaa-aikaosasto vastaa kerhotoiminnan yhteensovittamisesta. Kerhotarjontaan voi tutustua koulujen kotisivuilla.