Vuorohoidon periaatteet

Vuorohoidon periaatteet Bölen päiväkodissa

Vuorohoito on kunnan järjestämää erityispalvelua, joka ei kuulu subjektiivisen varhaiskasvatuksen hoito-oikeuden piiriin. Varhaiskasvatushakemukseen liitetään työnantajan todistus työajoista. 

 1. Bölen päiväkoti on auki arkisin klo 6.30–17. Bölen päiväkoti on avoinna VAIN hoidontarpeen mukaan. Henkilökunta ei siis ole aina ympärivuorokauden paikalla. Vuorohoito tarkoittaa päivähoitoa, joka alkaa ennen klo 6.30 tai päättyy klo 17 jälkeen, sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja öisin järjestettävää päivähoitoa. Suosittelemme, että yöhoidon tarpeessa olevat lapset tuotaisiin hoitoon klo 20 mennessä.
 2. Lapsi on oikeutettu vuorohoitoon, jos perheen ainoan huoltajan tai molempien huoltajien/avopuolisoiden päätoiminen työ on säännöllistä vuorotyötä. Vuorohoitoon ei ole oikeutta päätoimisen työn lisäksi tehtävien muiden töiden, harrastusten tai muiden kurssien aikana. Lapsi on oikeutettu vuorohoitoon myös silloin, kun huoltajan päätoimiset ammatilliset opinnot sijoittuvat iltaan.
 3. Kummankin huoltajan työajat huomioidaan. Tämä tarkoittaa, että kummankin huoltajan täytyy olla yhtä aikaa työssä, jotta lapsella on oikeus vuorohoitoon. Lapsen hoitoaika = huoltajien työaika + matkat. Huoltajat vastaavat siitä, ettei lapsen hoitoaika veny kohtuuttoman pitkäksi. Hoitopäivä saa kestää yhtäjaksoisesti enintään 10 tuntia.

  Lapsella tulee olla vähintään 2 vapaapäivää viikossa tai 8 vapaapäivää kuukaudessa sekä lomaa päivähoidosta huoltajien vuosiloman ja vapaapäivien aikana. Huoltajalla on oikeus lepoon yövuoron jälkeen. Lapsi haetaan päiväkodista viimeistään klo 15, mikäli lapsi on ollut yötä päiväkodissa. Mikäli lapsi ei ole ollut yöhoidossa ja jompikumpi vanhempi nukkuu kotona yövuoron jälkeen, lapsi saa olla hoidossa normaalisti klo 6.30 ja klo 17 välisenä aikana.
 4. Lapsi syö ateriansa varhaiskasvatuksessa hoitoajan mukaan.
  • Aamiainen n. klo 8
  • Lounas n. klo 11
  • Välipala n. klo 14
  • Päivällinen klo 17, jos lapsi on hoidossa klo 18 jälkeen
  • Iltapala, jos lapsi on hoidossa klo 20 jälkeen

   Mikäli varhaiskasvatuksen ateriat eivät satu lapsen hoitoajoiksi, lapsen aterioista vastaa huoltaja.
 5. Huoltajien on ilmoitettava Päikyn kautta hoidontarpeesta viimeistään 7 päivää etukäteen. Esimerkiksi viikon 40 hoidontarve ilmoitetaan Päikyssä viimeistään viikon 38 sunnuntaina klo 24 mennessä. Jos huoltaja ilmoittaa hoidontarpeen muutoksista tätä myöhemmin, lapselle tarjotaan hoitoa, mikäli se on henkilöstöresurssien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle vahvistetun työvuorolistan mukaan mahdollista. Hoitopäivät varataan etukäteen sovittujen hoitotuntien mukaisesti, joiden perusteella varhaiskasvatusmaksu määräytyy. Varhaiskasvatuksen päiväkotiin on tuotava työnantajalta saatu työvuorolista. Huoltajat vastaavat itse lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisestä, jos varhaiskasvatuksen tarve muuttuu äkillisesti. 
 6. Huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan päiväkotiin työsuhteen muutoksista. Mikäli vuorohoidon tarve muuttuu niin, että lapsi tarvitsee vain varhaiskasvatusta arkisin, lapselle tarjotaan toinen hoitopaikka. Vuorohoidon tarvetta päivitetään jatkuvasti vuosittain.