Kvevlax lärcenters förskola

Södra Funisbackvägen 12, Kvevlax

Aspen: tfn 044 424 0356

Björken: tfn 044 727 7986

Eken: tfn 044 727 7345

Lönnen: tfn 044 727 7987

Rönnen: tfn 044 424 0357


Kvevlax lärcenters förskola erbjuder förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik.

Kvevlax lärcenters förskola vill erbjuda barnen en trygg, inspirerande och lekfull miljö att växa och utvecklas i. Vi tar hänsyn till varje barns egna förutsättningar, förmågor och utvecklingsnivå. Verksamheten styrs av förskoleundervisningens läroplan och vi erbjuder en mångsidig verksamhet. För oss är det viktigt att alla barn blir sedda och hörda under dagen. Vårt tyngdpunktsområde är att utveckla den sociala kompetensen.

Förskolan samarbetar med skolan, som fungerar i samma byggnad. Barnen får på ett naturligt sätt bekanta sig med skolmiljön.

Närmiljön används aktivt för att ge barnen möjlighet till en större mångfald av aktiviteter, tex.  skogen, sportplanen, rinken, biblioteket och lekparker, som alla finns på promenadavstånd.

Vi är också ett övningsdaghem i samarbete med Åbo Akademi, som utbildar lärare inom småbarnspedagogik. Vilket innebär att vi har studerande som gör sin praktik hos oss. Studeranden får praktisk övning på förskolan och tillämpar den teori de lärt sig under sina studier. Lärare inom småbarnspedagogik på vår förskola är utbildade av Åbo Akademi att vara handledare.