Alennuskortti uimahalliin

Mustasaarelaisilla erityisryhmiin kuuluvilla on mahdollisuus hakemuksesta saada käyttöönsä uimakortti, joka oikeuttaa 20 %:n alennukseen uimahallin kertalipusta. Korttia haetaan vapaa-aikaosastolta, yhteyshenkilö on Elisabeth Wiklund, puh. 327 7161.

Korttia hakevan on todistettava henkilöllisyytensä sekä esitettävä peruste kortin myöntämiseksi (esim. Kela-kortti, näkövammaiskortti, invalidikortti tai lääkärintodistus). Lisäksi korttia varten tarvitaan passikuva. Korttihakemuksen käsittelyaika on noin viikko. 

Kortti on voimassa sen myöntämispäivästä kaksi vuotta. Uutta korttia voi hakea tammikuusta 2021 alkaen.

Erityisryhmien uimakortin myöntämisperusteet:

 • Invalidit: haitta-aste vähintään 50 % tai haittaluokka vähintään 11
 • Kehitysvammaiset: Kelan hoitotukipäätös + lääkärintodistus
 • CP-vammaiset: Kelan hoitotukipäätös
 • Näkövammaiset: näkövammaiskortti
 • MS-potilaat: lääkärintodistus
 • Polion sairastaneet: lääkärintodistus
 • Reumasairaat: Kela-kortin tunnus 202
 • Mielenterveyspotilaat: Kela-kortin tunnus 112, työkyvyttömyyseläke mielenterveysongelmista, lääkärintodistus B tai C
 • Diabeetikot: Kela-kortin tunnus 103
 • Parkinsonin tautia sairastavat: Kela-kortin tunnus 110
 • Sepelvaltimotautia sairastavat: Kela-kortin tunnus 206
 • Epileptikot: Kela-kortin tunnus 111
 • Astmaa sairastavat: Kela-kortin tunnus 203
 • Diagnosoitu dysfasia: Kelan hoitotukipäätös + lääkärintodistus
 • Syöpäpotilaat: lääkärintodistus
 • Aivoverenkiertohäiriötä sairastavat (AVH): lääkärintodistus
 • Sydänlapset: lääkärintodistus
 • ADHD (alle 15-vuotiaat): lääkärintodistus

Kehitysvammaisille, CP-vammaisille, näkövammaisille, ADHD-lapsille (alle 15-vuotiaat) ja epileptikoille myönnettävällä kortilla uimahalliin pääsee mukaan yksi aikuinen avustaja.