Digitointiprojekti ja digitaalinen oppimispolku

Modim – modernit digitaaliset metodit

Tavoite:

  • kehittää oppilaiden ja henkilökunnan digitaitoja monipuolisesti ja tasapuolisesti Mustasaaren kunnan kaikissa suomen- ja ruotsinkielisissä perusopetuksen kouluissa ja esiopetuksessa.
  • herättää halu ja kiinnostus kehittää tieto- ja viestintäteknologista (tvt) osaamista robottiohjelmoinnissa, pelipohjaisessa oppimisessa sekä virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden opetuskäytössä. Juurruttaa nämä menetelmät kouluihin digitaalisen opinpolun avulla. Levittää tietoa, jota on saatu Erasmus+ -hankkeiden EARLY ja VEGA kautta ja joihin Mustasaaren opettajat ovat osallistuneet aktiivisesti.
  • perustaa toimiva tekniikkapooli ja toimia tienraivaajana ja suunnitella uuteen sivistyskampukseen Makerspace-tila, missä luodaan tarvittava tekniikka ja laitteisto, joiden avulla digitaalinen opinpolku viedään tasapuolisesti kaikkien kunnan koulujen ja esikoulujen käyttöön.
  • syventää kaikkien opettajien osaamista yhteistyökumppaneiden kanssa, joihin kunta on aiempien hankkeiden kautta luonut yhteyksiä. Kunta kutsuu koulut ja esikoulut tekemään menetelmiin liittyvää laajaa yhteistyötä seudun koulujen kesken osaamisen levittämiseksi ja kokemusten jakamiseksi.
  • Mustasaaren digitaalinen oppimispolku

    Mustasaaren digitaalinen oppimispolku on tehty yhteistyönä DigiEko ryhmän ja kunnan It tuutoreiden välilä. Mukana tukemassa on myös Centret för livslångt lärande, CLL, Åbo Akademi.

    Tutustu Mustasaaren digitaalisen oppimispolkuun