Asemakaava Larven Work Park

Nähtävillä: 12.1.–10.2.2022
Vaihe: Osallitumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63. §).

Mielipiteet on toimitettava viimeistään 10.2.2022 Mustasaaren kunnan kaavoitusosastolle, Keskustie 4,65610 Mustasaari, tai sähköisesti kaavoitus@mustasaari.fi