Karperöntien-Bölentien tieyhteyden asemakaava

Vaihe: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 17.1.–15.2.2023 (MRL 63. §).
Yhteyshenkilö: Simon Weiner, kaavoittaja