Petsmo daghem

Petsmovägen 504, Petsmo

Skogsgläntan
För 3–5-åringar
Tfn 050 518 1217

”Vi är alla unika och vackra, tillsammans är vi ett mästerverk”

Genom vårt systematiska smågruppsarbete blir alla barn sedda och hörda och vi kan bättre tillgodose det enskilda barnets behov och åsikter. Närheten till naturen skapar goda pedagogiska förutsättningar för inlärning. Med skogen runt hörnet ges möjlighet att upptäcka och lära, träna motoriska färdigheter och fantasiförmåga, tillsammans med pedagogerna och med andra barn.

Lilla Lila
För 1–3-åringar
Tfn 044 727 7367

”En liten småbarnsavdelning med stort hjärta”

Vårt mål är att göra de yngsta barnens dagisstart så trygg och smidig som möjligt genom vårt ”Mjuk-start koncept”. Med hembesök och lång inskolningsperiod får barnen och föräldrarna i lugn och ro bekanta sig med både pedagogerna och utrymmena. Barnet är i fokus och genom ett kontinuerligt föräldrasamarbete skapas en trygg och pedagogisk lärmiljö att växa i både som individ och som en del av gruppen.