Jätehuolto

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätelain (646/2011) ja jätehuoltomääräysten noudattamista. Jätteiden asianmukainen lajittelu ja käsittely on tärkeimpiä keinoja suojella ja säilyttää oma elinympäristömme.

Mustasaaressa, Vöyri–Maksamaalla, Maalahdessa ja Korsnäsissä kuntien jätehuollosta vastaa Ab Stormossen Oy. Närpiössä, Kristiinankaupungissa ja Kaskisissa kuntien jätehuollosta vastaa Oy Botniarosk Ab. Jäteyhtiöiden verkkosivuilta niin kotitaloudet, yritykset kuin maatilatkin löytävät kaiken tarvitsemansa tiedon jätehuollosta, jätteen vastaanottopisteistä ja lajittelusta. Kunnissa on ekopisteitä, joihin voi tuoda puhdasta keräyspaperia, lasia, metallia ja paristoja. Jäteyhtiöt ylläpitävät kunnissa hyötykäyttöasemia.

Vaasan seudun jätelautakunta huolehtii jätehuoltoon liittyvistä viranomaistehtävistä Ab Stormossen Oy:n toiminta-alueella Mustasaaren, Vöyrin, Maalahden ja Korsnäsin osalta. Isäntäkunta on Vaasan kaupunki. Suupohjan jätelautakunta huolehtii jätehuoltoon liittyvistä viranomaistehtävistä Oy Botniarosk Ab:n toiminta-alueella Närpiön, Kristiinankaupungin ja Kaskisten osalta. Isäntäkunta on Teuva. Jätelautakunnat vastaavat toiminta-alueellaan jätelain mukaisista viranomaistehtävistä ja päättävät asioista, jotka jätelain mukaan kuuluvat kunnalle.

Jätelain (646/2011) mukaan jätteen haltijan on liityttävä alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Ilmoitus yhteisestä jäteastiasta ja jäteastian pidennetystä tyhjennysvälistä osoitetaan asianomaiselle jätelautakunnalle.

Mustasaaressa, Vöyrillä, Maalahdessa ja Korsnäsissä ilmoitus osoitetaan Vaasan seudun jätelautakunnalle, PL 2, 65101 Vaasa tai sähköpostiste jatelautakunta(at)vaasa.fi

Närpiössä, Kristiinankaupungissa ja Kaskisissa ilmoitus osoitetaan Teuvan kunnalle / Suupohjan jätelautakunta, Rasintie 1 A, PB 25, 64701 Teuva tai sähköpostitse jatelautakunta(at)teuva.fi.