Ohjeita karanteenissa tai eristyksessä olevalle

HUOM! Nämä ohjeet perustuvat oikeusministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeisiin sekä tartunta­tautilakiin ja vaalilakiin.

Jos kunnan tartuntatautilääkäri on määrännyt sinut karanteeniin tai eristykseen, tarvitset jäljitystiimiltä luvan äänestääkses­i aluevaaleissa. Lisätietoja on saamassas­i karanteeni- tai eristyspäätöksessä.

Vaalipäivänä

Jos kunnan tartuntatautilääkäri on määrännyt sinut karan­teeniin tai eristykseen, voit äänestää vaali­päivänä omassa äänestys­paikassa. Voit tulla äänestys­paikalle esimer­kiksi autolla, mutta et saa tulla sisälle vaalihuoneistoon. Vaalihuoneiston ulkopuolella olevass­a kyltissä on puhelin­numero, johon soittamalla saat yhteyden vaalivirkailijaan, joka tulee ulos niin että voit äänestää ulkona. Mahdollisuus äänestää ulkona järjestetään klo 10.00–11.00.

Ennakkoäänestys

Et voi äänestää sisätiloissa yleisessä ennakko­äänestys­paikassa. Joissakin ennakkoäänestys­paikoissa Suomessa voi äänestää ulkona.

Mustasaaren virastotalon ennakkoäänestyspaikassa voit äänestää ulkona maanantaina 17.1. klo 13–15.

Vapaaehtoinen karanteeni tai vapaaehtoinen eristys

Jos olet vapaaehtoisesti karanteenissa tai vapaaehtoisess­a eristyksessä, voit äänestää tavalliseen tapaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa tai omass­a äänestyspaikassa vaalipäivänä. Siinä tapauksessa sinull­a ei ole oikeutta kotiäänestykseen.

Lisätietoja

Jäljitystiimi antaa ohjeita karanteenissa tai eristyksessä oleville. Yhteystiedot löydät saamastasi karanteeni- tai eristyspäätöksestä.