Helsingbyn–Tuovilan osayleiskaava

Yhteyshenkilö: Anne Holmback, kaavoittaja
Vaihe: Osallitumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 13.6.–31.8.2023 (MRL 63. §).