Päiväkoti Singsby daghemin saneeraus

Kunta tiedottaa tällä sivulla töistä ja niiden etenemisestä. 

Mustasaaren kunnan kiinteistötoimi teki kesän aikana korjaustöitä Singsby daghemissä päiväkodin sisäilmaongelmien poistamiseksi. Syksyn mittaan on kuitenkin osoittautunut, että päiväkodin käyttäjät reagoivat sisäilmaan edelleen. Rakennuksessa on tehtävä lisätutkimuksia ja avattava rakenteita. Tiloissa ei voida järjestää toimintaa tutkimusten aikana.

Kunnan sisäilmaryhmä päätti 24.1.2022, suositella, että toiminta jatkuu tilapäisessä moduulirakennuksessa. Osa päiväkodin 5-vuotiaista on sijoitettu Norra Korsholms skolaan, ja jatkavat siellä kevään loppuun. Kiinteistötoimi on 25.1.2022 lähettänyt tiedotteen päiväkodin tilanteesta kaikille huoltajille.

Mustasaaren kunnan sisäilmaryhmä päätti 15.10.2021, että Trapetsen-osaston päiväkotitoiminnalle etsitään väistötiloja. Osasto tomii evakuoinnin aikana tilaipäisessä moduulirakennuksessa.

Kiinteistötoimi on yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen esimiehen kanssa 15.10.2021 lähettänyt tiedotteen päiväkodin tilanteesta kaikille huoltajille. Kirje on lähetetty huoltajille Päikkyn kautta.

Huoltajille on lähetetty tiedotteita myös aikaisemmin prosessin aikana. Linkkejä tiedotteisiin alla.

Elokuussa pidettiin tiedotustilaisuus henkilökunnalle ja huoltajille Teamsin kautta.

Taustaa ja tehdyt toimenpiteet

Syyskuussa 2020 sisäilmatyöryhmä sai ilmoituksen terveysoireista. Epäilyt kohdistuivat päiväkoti Singsby daghemin sisäilmaan. Sisäilmatyöryhmä tarkasti kiinteistön lokakuussa 2020, jonka jälkeen tehtiin kuntotarkastus. Insinööritoimisto Kronqvist suoritti kuntotarkastuksen.

Tarkastuksen pohjalta kiinteistötoimi teki toimenpidesuunnitelman ja kustannuslaskelman. Kesällä 2021 toimenpiteet suoritettiin päiväkodissa.

Kiinteistötoimi on kesällä 2021 tehnyt seuraavat toimenpiteet:

  • lattia- ja seinäliitosten tiivistäminen ryömintätilan yläpuolella olevissa tiloissa
  • ikkunoiden tiivistäminen
  • läpvientien tiivistäminen
  • ryömintätilan saneeraus

Ryömintätilaan on asennettu ilmaa kuivattava ilmastointikone, sekä alipainepuhallin, jotta ilma ei vuoda ylöspäin.

Talon ilmanvaihto on tasapainotettu, jotta ilma ei imeydy ryömintätilasta.

Nykytilanne ja jatkotoimenpiteet

Elokuussa 2021 Länsirannikon ympäristöyksikkö kehotti kiinteistötoimea ottamaan materiaalinäytteitä mikrobianalyysiä varten. Lisänäytteiden vastaukset saatiin 8.10.2021, ja 12.10.2021 Länsirannikon ympäristöyksikkö kehotti kiinteistötoimea jatkotoimenpiteisiin koetulosten pohjalta.

Päiväkotia koskevat tutkimukset, raportit ja lausunnot on koottu alle.

Tutkimukset, raportit ja lausunnot

Sisäilmaston tarkastusten yhteenveto 18.1.2022

Tarkastus 23.10.2020

Kuntotarkastus 9–10.12.2020

Toimenpiteet on tehty kesällä 2021.

Lisätarkastus 20.9.2021