Sisäilmaympäristö

Hyvälaatuinen sisäilma on tärkeää ihmisen hyvinvoinnille. Sisäilma ei saa aiheuttaa terveyshaittoja tilojen käyttäjille.
Asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Asunnossa ja muussa oleskelutilassa ei saa olla eläimiä eikä mikrobeja siinä määrin, että niistä aiheutuu terveyshaittaa. (Terveydensuojelulaki 763/1994.)

Asuntojen sisäilman ongelmat ovat paljon luultua yleisempiä. Kaikki orgaaninen aines voi homehtua tai mädäntyä riittävän kosteassa ja lämpimässä. Rakennuksissa voi esiintyä kosteus- ja homevaurioita jo pohjasta ja lattiasta alkaen aina seiniä ja kattoja myöten. Syynä voivat olla rakennustekniset virheet, rakenteisiin jäänyt kosteus tai puutteellinen kunnossapito.

Kosteusvaurio on korjattava heti, kun se havaitaan. Jos vauriota ei korjata, se saattaa tarjota hyvän kasvualustan mikrobeille ja johtaa terveyshaittaan.

Mikrobeille altistuneen henkilön tyypillisimpiä oireita ovat ärsytysyskä, nuha, vuotavat silmät, päänsärky ja ihottuma. Jos nämä oireet häviävät ympäristönvaihdoksella, saattavat vaivoihin olla syynä sisäilman ongelmat kotona tai muissa tiloissa, joissa oleskellaan paljon.

Kosteus- ja homevaurioituneisiin tiloihin tultaessa voidaan joskus tuntea tunkkaista hajua. Sisäilmaa huonontavat kosteusvauriot ovat yleisiä märkätiloissa tai putkivaurioiden yhteydessä.

Katso myös
Lisätietoja sisäilmasta löydät muun muassa seuraavilta verkkosivuilta
http://hometalkoot.fi/
Allergia- ja astmaliitto
Säteilyturvakeskus