Tietoa luottamushenkilöille

Tämä sivu on sinua varten, Mustasaaren kunnan luottamushenkilö. Sivulle on koottu käytännön informaatiota, jota tarvitset poliittisessa tehtävässäsi.

Ilmoita henkilötiedot

Sinun pitää ilmoittaa kunnalle henkilötietosi. Niitä tarvitaan, jotta voimme antaa sinulle käyttöoikeudet luottamushenkilöiden ekstranettiin, maksaa korvauksia ja viestiä kanssasi.

Ilmoita henkilötietosi

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä konsernihallinnon sihteeriin Janica Fröbergiin.

Tietotekniset laitteet

Kunnan asianhallinta- ja kokousprosessit ovat digitaalisia.

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset opastusta tai laitteita, ota yhteyttä projektipäällikkö Kjell Almiin.

Kokouskutsut ja -asiakirjat

Kokouskutsut lähetetään sähköpostitse toimielimen varsinaisille jäsenille. Kokouksen asiakirjat ovat saatavilla sähköisinä kunnan luottamushenkilöiden ekstranetissä.

Jos sinulla on kysyttävää kokousasiakirjoista, ota yhteyttä toimielimen sihteeriin tai kunnan kirjaajaan.

Luottamushenkilöiden Portaali

Julkiset esityslistat ja pöytäirjat

Jos sinulla on kysyttävää ekstranetistä, ota yhteyttä viestintäsihteeri Tommy Lahteen.

Kokoukset

Fyysiset kokoukset pidetään tavallisesti Mustasaaren virastotalossa Sepänkylässä. Kokoukset voidaan pitää myös sähköisinä kokouksina, joihin osallistutaan etänä, tai hybridikokouksina, joihin osa osallistuu etänä ja osa paikan päällä.

Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka, käsiteltävät asiat ja toimielimen kokoustapa. Toimielinten sähköiset kokoukset ja hybridikokoukset pidetään Microsoft Teamsin kautta.

Jäsenten pitää ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan tai poissaolostaan kokouskutsun lähettäneelle henkilölle.

Palkkiot ja korvaukset

Kunnan luottamushenkilöille maksetaan taloudellinen korvaus luottamustehtävien hoidosta.

Korvauksista on lisätietoja kunnan hallintosäännössä.

Toimielimen sihteeri käsittelee palkkiot ja matkakustannuskorvaukset kokouksen yhteydessä. Taloudellinen korvaus maksetaan neljännesvuosittain.

Jos sinulla on kysyttävää palkkioista tai korvauksista, ota yhteyttä toimielimen sihteeriin tai talouskanslisti Sofie Svanlundiin.

Luottamustehtävästä luopuminen

Jos haluat luopua luottamustehtävästäsi kunnassa, siitä on jätettävä eronpyyntö kunnanhallitukselle. Eronpyynnön syynä voi olla erilaisia asioita; tavallisin on luottamushenkilön muutto kunnasta ja sen myötä vaalikelpoisuuden menettäminen.

Kun olet luopunut luottamustehtävästäsi, palauta tietotekniset laitteet kunnan konsernihallinnolle. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä kunnan kirjaajaan Iita-Mari Hellbergiin.