Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 1.8.2021–31.7.2023

Puheenjohtajae: Eljas Koljonen
Varapuheenjohtaja: Karin Särs
Sihteeri: Zacharias Wikstörm
Jäsenet: 
Elias Ahlskog
Ida Collier
Helmi Haapalainen
Max Humberset
Tilde Johansson
Onni Koivistoinen
Atte Koljonen
Valtteri Maskulin
Mirella Pellinen
Rebecca Rönngård
Nora Sandelin
Frida Svarvars
Jenny Östergård

Mustasaaren nuorisovaltuusto koostuu 16 nuoresta. 14-21 -vuotiaat voivat olla mukana nuorisovaltuustossa. Valtuustokausi on kaksi vuotta ja kokouksia järjestetään joka toinen kuukausi. Politiikasta ei tarvitse olla kokemusta tai ennakkotietoa ja kokouksissa saa puhua omaa äidinkieltä

Nuorisovaltuuston tehtävänä on:

  • järjestää nuorille mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn (nuorisolaki 8. §)
  • ajaa nuorten asioita (nuorisolaki 8. §)
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja nuoria koskevissa asioissa ja muissa asioissa, jotka nuorisovaltuusto päättää ottaa käsiteltäväksi
  • edistää nuorille tarkoitettuja palveluja koskevaa tiedottamista
  • toimia aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuorten ja nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa
  • vastata muista nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvista, kunnanhallituksen sille antamista tehtävistä.

Nuorisovaltuustolla on oikeus nimetä jäsenistään edustaja kunnanvaltuustoon, kunnanhallitukseen, sivistysvaliokuntaan, hyvinvointivaliokuntaan ja yhdyskuntarakentamisen valiokuntaan. Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja.

Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus näiden toimielinten kokouksissa, lukuun ottamatta salassa pidettävien asioiden käsittelyä.

Mustasaaren nuorisovaltuuston logo