Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 26.9.2023–31.5.2025

Max Humberset Vasa Övningsskolas högstadium
Ann-Charlott Linna Korsholms högstadium
Viljami Levlin Korsholms högstadium
Max Söderlund Korsholms högstadium
Kai Haapamäki Keskuskoulu, Pilotti
Otto Rahko Keskuskoulu, Pilotti
NIina Nisula Keskuskoulu, Pilotti
Elias Ahlskog Vaasan Lyseon Lukio
Onni Koivistoinen Vamia
Atte Koljonen Vaasan Lyseon Lukio
Valtteri Maskulin Vamia
Frida Svarvars Vasa övningsskolas gymnasium
Teo Torrkulla Vasa övningsskolas gymnasium
Ines Tuohimaa Yrkesakademin
Emilia Pada Korsholms gymnasium

Mustasaaren nuorisovaltuusto koostuu 13 nuoresta. 14–21-vuotiaat voivat olla mukana nuorisovaltuustossa. Valtuustokausi on kaksi vuotta ja kokouksia järjestetään joka toinen kuukausi. Politiikasta ei tarvitse olla kokemusta tai ennakkotietoa ja kokouksissa saa puhua omaa äidinkieltä

Nuorisovaltuuston tehtävänä on:

  • järjestää nuorille mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn (nuorisolaki 8. §)
  • ajaa nuorten asioita (nuorisolaki 8. §)
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja nuoria koskevissa asioissa ja muissa asioissa, jotka nuorisovaltuusto päättää ottaa käsiteltäväksi
  • edistää nuorille tarkoitettuja palveluja koskevaa tiedottamista
  • toimia aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuorten ja nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa
  • vastata muista nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvista, kunnanhallituksen sille antamista tehtävistä.

Nuorisovaltuustolla on oikeus nimetä jäsenistään edustaja kunnanvaltuustoon, kunnanhallitukseen, sivistysvaliokuntaan, hyvinvointivaliokuntaan ja yhdyskuntarakentamisen valiokuntaan. Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja.

Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus näiden toimielinten kokouksissa, lukuun ottamatta salassa pidettävien asioiden käsittelyä.

Mustasaaren nuorisovaltuuston logo