Opiskelijoiden harjoittelu ja tutkimusluvat

Sivistystoimen työyhteisöt toimivat työssä oppimisen ja ohjatun harjoittelun paikkoina yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen opiskelijoille.

Opiskelijoiden harjoittelu ja työssä oppiminen perustuu oppilaitosten ja sivistystoimen välisiin sopimuksiin. Harjoittelupaikan varaaminen tapahtuu oppilaitoksen koordinaattorin kautta.

Tutkimuslupa

Tutkimuslupa tarvitaan kaikkiin tutkimuksiin. Tutkimuslupa myönnetään oppilaitoksen hyväksymän tutkimussuunnitelman perusteella.

Luvan myöntää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen päällikkö tutkimusaiheen mukaan.

Hakemuksen käsittelyyn tulee varata muutamia viikkoja. Aineiston kerääminen voi alkaa tutkimusluvan saamisen jälkeen.