Poikkeaminen jäteveden käsittelyvaatimuksista ranta-alueilla ja pohjavesialueilla

Ympäristöviranomainen voi myöntää luvan poiketa jäteveden puhdistusvaatimuksista. Lupa voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lupaa voivat hakea kiinteistöt, jotka sijaitsevat enintään 100 metriä vesistöstä tai merestä tai vedenhankintaan käytettävällä tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella. Kiinteistön nykyisen jätevesijärjestelmän on oltava rakennettu tai rakennuslupa myönnetty ennen vuotta 2004.

Puhdistusvaatimuksista myönnetään poikkeus automaattisesti, jos

  • kiinteistön omistaja on syntynyt ennen 9.3.1943. (Ei koske vapaa-ajan asuntoja.)
  • kiinteistöllä syntyvien jätevesien määrä on vähäinen. Jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä, jätevesien määrä katsotaan vähäiseksi.

Lupa poiketa käsittelyvaatimuksista voidaan hakemuksesta myöntää seuraaville:

  • Kiinteistön omistajat, joille jätevesijärjestelmän puhdistusvaatimusten täyttäminen aiheuttaisi kohtuuttomat kustannukset. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon esimerkiksi kiinteistön omistajan korkea ikä tai vaikea elämäntilanne.
  • Kiinteistöt, joilla syntyvien jätevesien määrä on hyvin pieni.
  • Kiinteistöt, jotka tullaan liittämään kunnan viemäriverkostoon lähiaikoina.

Ympäristöviranomainen voi myöntää luvan poikkeamiseen enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.


Lomakkeet