Lainaustietoa ja käyttösäännöt

Kirjastokortin saadessaan asiakas sitoutuu allekirjoituksellaan noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä ja laina-aikoja sekä palauttamaan lainaamansa aineiston.

Palvelut ja käyttö

Mustasaaren kunnan pääkirjasto, sivukirjastot ja kirjastoauto tarjoavat maksuttomasti käytettäväksi kirjoja, sanoma- ja aikakauslehtiä, e-aineistot yms. Henkilökunta avustaa kirjallisuuden ja tiedon haussa sekä opastaa kirjaston käytössä. Kokoelmia, palveluja ja yleisötiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat kirjaston käyttösääntöjä.

Kirjastokortti

Kirjastokortin ja lainausoikeuden saa esittämällä valokuvalla varustetun henkilötodistuksen ja ilmoittamalla osoitteensa. Alle 15-vuotias henkilö, laitos tai yhteisö saa lainausoikeuden lainaajaksi oikeutetun huoltajan tai täysi-ikäisen vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella.

Kirjastokortti on henkilökohtainen. Kirjastokortin omistaja tai vastuuhenkilö on vastuussa kaikesta hänen kortillaan lainatusta aineistosta.

Kortti on lainattaessa aina esitettävä.

Osoitteen ja nimen muutos on ilmoitettava kirjastoon viipymättä.

Kirjastokortin katoamisesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Ilmoituksen jälkeen tapahtuneesta kortin väärinkäytöstä kortin omistaja tai takaaja ei ole vastuussa. Kadonneen tai vahingoittuneen kirjastokortin korvaamisesta uudella peritään maksu.

Kirjaston käyttäjän velvollisuudet (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016 § 13):
Yleisen kirjaston käyttäjän on käyttäydyttävä kirjastossa asiallisesti. Kirjaston toiminnan häiritsemiseen ja turvallisuuden vaarantamiseen sovelletaan järjestyslakia (612/2003). Kirjaston käyttäjän on käsiteltävä yleisen kirjaston aineistoa ja muuta omaisuutta huolellisesti.

Tietosuoja

Lainaajan henkilötiedot tallennetaan lainaajarekisteriin.

Kaikki lainaajan tiedot ovat luottamuksellisia. Kirjasto ei luovuta niitä ulkopuolisille.

Henkilöllisyytensä todistettuaan lainaaja voi tarkistaa itseään koskevat rekisteritiedot. Takaajalla on oikeus tarkistaa takaamansa yhteisön kaikki tiedot tai takaamaansa lapseen kohdistuvat kirjaston saatavat.

Lainaus ja palautus

Laina-aika on 28 tai 14 vuorokautta. Kirjasto voi muuttaa laina-aikoja.

Laina-ajat vaihtelevat lainattavan aineiston mukaan:

  • kirjat ja äänikirjat: 28 päivää
  • aikakauslehdet, CD-levyt ja DVD-aineisto: 14 päivää
  • urheiluvälineet: 14 päivää

Lainojen eräpäivät näkyvät lainakuitista. Lainan saa palauttaa kunnan muihin kirjastoihin. Palautusluukku on käytössä kirjaston ollessa suljettuna. Palautuspäivä on tässä tapauksessa seuraava aukiolopäivä.

Kirjasto lähettää kaksi maksullista ilmoitusta myöhässä olevista lainoista. Ensimmäinen myöhästymisilmoitus lähetetään 14 ja toinen 28 vuorokauden kuluttua eräpäivästä. Mikäli lainaa ei palauteta toisen myöhästymisilmoituksen jälkeen, lähetetään korvauskehotus. Jos aineistosta on varaus, myöhästymisilmoitus lähetetään heti eräpäivän jälkeen.

Alle 15-vuotiaiden lasten lainoista myöhästymismaksua ei kerry.

Lainaaja sitoutuu korvaamaan vahingoittuneen, kadonneen tai palauttamattoman aineiston. Kirjasto ei maksa eikä lunasta takaisin jo korvattua aineistoa.

Kirjastoaineiston voi lainata uudelleen, ellei siitä ole varauksia. Lainassa olevaa aineistoa voi varata. Lainat voi uusia 5 kertaa: verkkokirjastossa fredrika.finna.fi, puhelimitse, sähköpostitse tai paikan päällä kirjastoissa.

Käymällä henkilökohtaisesti kirjastossa voit saada kirjastokorttisi tunnusluvun. Kortin ja tunnusluvun avulla voit kirjaston verkkopalvelun fredrika.finna.fi kautta tarkistaa omat tietosi, lainasi ja varauksesi, uusia lainat, ellei niistä ole varauksia, varata aineistoa ja perua varauksiasi.

Ennakkoilmoitus erääntyvistä lainoista

Kirjastolta voi tilata muistutuksen erääntyvistä lainoista. Muistutus lähetetään sähköpostitse kaksi päivää ennen eräpäivää. Huoltaja voi tilata omaan sähköpostiinsa eräpäivämuistutuksen myös alaikäisten lastensa lainoista. Eräpäivämuistutus on lisäpalvelu, jonka kirjasto tarjoaa asiakkailleen. Asiakkaalla säilyy vastuu pitää itse huolta lainojensa eräpäivistä tarkistamalla ne lainakuitista, verkkokirjastosta fredrika.finna.fi tai puhelimitse kirjastosta.

Huoltaja

Kun kaikilla perheessä on oma kirjastokortti, voi tuntua hankalalta muistaa kaikkien lainat ja eräpäivät. Ongelmaan löytyy ratkaisu verkkokirjastossa, jossa voit liittää omaan tiliisi muiden perheenjäsenten tilejä.

Lisäämällä muiden perheenjäsenien kortit omalle tilillesi, voit yhdellä kirjautumisella:

  • pitää kätevästi silmällä koko perheen eräpäiviä
  • tarvittaessa uusia erääntyvät lainat

Tarvitset:

  • oman ja liitettävien kirjastokorttien korttinumerot
  • näiden kirjastokorttien tunnusluvut

Maksut

Hyvinvointivaliokunnan 25.1.2022 päätöksen mukaan kirjaston maksut ovat:

Kirjastokortin uusiminen 2 euroa

Myöhästymismaksut 

(lainojen määrästä riippumatta)

Myöhästymismaksu 1  2 euroa

Myöhästymismaksu 2  5 euroa (+ aikaisemman muistutuksen maksu)

Myöhästymismaksu 3  10 euroa sekä lasku palauttamattomasta aineistosta

Jos lainattu aineisto on varattu, lähetetään myöhästymisilmoitus heti eräpäivän jälkeen. Maksu tästä ilmoituksesta on 2 euroa.

Lainauskielto astuu voimaan, kun myöhästymismaksuja ylittävät 25 euroa. Alle 15-vuotiailta (0-14 v.) ei peritä myöhästymismaksuja

Lainaaja sitoutuu korvaamaan vahingoittuneen, kadonneen tai palauttamattoman aineiston. Kirjasto ei lunasta takaisin jo korvattua aineistoa.