Kokoukset, asiakirjat ja päätökset

Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset

Kunnan toimielinten viralliset pöytäkirjat ja esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivuilla suomeksi ja ruotsiksi. Pöytäkirjat ja esityslistat julkaistaan pääsääntöisesti liitteineen.

Kunnan omat liitteet julkaistaan sekä suomeksi että ruotsiksi, muut liitteet julkaistaan alkuperäisellä kielellä. Verkkosivuilla ei julkaista toimielinten kokousasiakirjoja (oheismateriaalia).

Sivistysvaliokunnan ja hyvinvointivaliokunnan jaostojen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan joko suomeksi tai ruotsiksi.

Viranhaltijapäätökset julkaistaan asianosaisen kielellä.

Julkaisuajat

Esityslistat julkaistaan verkkosivuilla viimeistään kolme päivää ennen kokousta.

Verkkosivuilta löytyy aina toimielimen kaksi viimeisintä esityslistaa.

Pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamista seuraavana päivänä.

Pöytäkirjat ovat nähtävänä 365 päivää julkaisemisesta.

Viranhaltijapäätöksiä julkaistaan verkkosivuilla sitä mukaa kun päätöksiä tehdään. Päätökset ovat nähtävänä muutoksenhakuajan.

Kuulutukset julkaistaan verkkosivuilla, ja ne ovat nähtävänä kuulutusajan.


Esityslistat

Pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset

Kuulutukset