Solbackens daghem

Bölesundsvägen 13, Smedsby

Ekorrarna
Tfn 050 518 1243

Björnungarna
Tfn 050 518 1240

Kaninungarna
Tfn 050 518 1247

Grävlingarna
Tfn 044 727 1389

Igelkottarna
Tfn 044 727 1388

Myrorna
Tfn 044 727 1387

Rävarna
Tfn 044 424 0351

Solbacken är ett daghem där både barn och vuxna kan känna sig trygga, respekterade och delaktiga. Tillsammans med familjen stöder vi barnets uppväxt. Vårt daghem skall vara en välkomnande och öppen plats som skall uppmuntra till möten mellan både barn och vuxna. Den mångsidiga kompetensen, barnets delaktighet, inflytande och trygghet är något vi arbetar mycket med för att skapa goda förutsättningar för en lustfylld, kreativ lek och lärande.

Målet för verksamheten är att ge barnet en trygg och harmonisk tillvaro. Leken har en central betydelse för barnets välbefinnande och lärande, barnet ska få ro att leka och vårt mål är att stöda barnet i att utveckla kamratrelationer och vardagskompetens. Varje barn är unikt och värdefullt precis som det är och vi vill främja barnets individuella styrkor.