Opetussuunnitelma

Kaikki Mustasaaren koulut noudattavat perusopetuksen opetussuunnitelmaa, joka hyväksyttiin ja otettiin käyttöön vuonna 2016.

Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelmien perusteisiin.

Opetussuunnitelmassa päätetään muun muassa seuraavista asioista:

  • koulun arvopohja ja toimintakulttuuri, kasvatuksen ja opetuksen yleiset tavoitteet
  • oppimiskäsitys, pedagoginen ympäristö, työtavat ja oppilaiden osallisuus
  • opetusjärjestelyt, kuten tuntijako, kieliohjelma, tuntikehys ja koulujen lukuvuosisuunnitelmien suuntaviivat
  • oppimisen ja koulunkäynnin tuki, oppilashuolto
  • oppimisen arviointi
  • opetuksen oppiainekohtaiset tavoitteet ja sisällöt.

Opetussuunnitelmia päivitetään ja työstetään säännöllisesti. Opetussuunnitelmat toimivat opettajan työkaluna ja tukena päivittäisessä opetuksessa.


Perusopetuksen opetussuunnitelma.