Koivulahden yrityskeskuksen asemakaavan laajennus ja muutos

Vaihe: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 1.7.–20.8.2020 (MRL 63. §, MRA 30. §).