Rakennusjärjestys

Mustasaaren kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.6.2013 § 91. Rakennusjärjestys tuli voimaan 1.8.2013.

Rakennuslautakunta päätti 14.10.2020 § 162 aloittaa työn rakennusjärjestyksen päivittämiseksi.

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 18.3.–17.4.2024 Mustasaaren virastotalossa (MRL 63. §):

Mielipiteet on toimitettava viimeistään 17.4.2024 klo 16.00 sähköisesti rakennusvalvonta@mustasaari.fi tai Mustasaaren kunnan rakennusvalvonnalle, Keskustie 4, 65610 Mustasaari.