Veden laatu

Veden laatua seurataan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 mukaisesti. Vedestä otetaan näytteitä vahvistetun ohjelman mukaisesti vedenpuhdistamoissa ja käyttöpaikoissa. Näytteet tutkitaan valtuutetussa laboratoriossa. Veden laatua valvoo kunnan terveydensuojeluviranomainen.

Yksittäisten näytteiden arvot vaihtelevat jonkin verran vuoden mittaan.

Vesianalyysit