Erityisopetus

Koulun erityisopetus on osa koulun päivittäistä toimintaa. Se pyrkii auttamaan lasta lähinnä äidinkielessä ja matematiikassa, jotta hän edistyisi omien edellytystensä pohjalta parhaalla mahdollisella tavalla. 

Erityisopettaja on koululla joka päivä.

Tukiopetusta antaa luokanopettaja tarvittaessa. Syynä voi olla esim. pitkä sairauspoissaolo ja siitä johtuva jälkeen jääminen. Tukiopetuksen tarpeesta voi neuvotella luokanopettajan kanssa.