Ehkäiseviä toimenpiteitä koulupoissaoloihin

Koulun yhteisen oppilashuollon ehkäisevien toimenpiteiden tavoitteena on taata kaikille oppilaille viihtyisä ja turvallinen kouluympäristö. Osana tätä työtä on niiden oppilaiden tukeminen, joilla on huolestuttavia poissaoloja.

  • Huoltajat ilmoittavat poissaolosta ennen koulupäivän alkua. Poissaoloista ilmoitetaan erikseen joka päivä, myös pidemmän sairauspoissaolon aikana.
  • Koulun henkilökunta kiinnittää huomiota, jos käytävillä tai koulun pihalla on oppilaita oppitunnin aikana.
  • Luokanopettajat tai -valvojat ovat velvollisia seuraamaan päivittäin oman luokan poissaoloja sekä dokumentoimaan ne Wilmaan.
  • Jos poissaolo on selvittämätön, vuosiluokkien 1–6 luokanvalvojan on heti ensimmäisen tunnin jälkeen otettava yhteyttä huoltajiin selityksen saamiseksi. Vuosiluokkien 7–9 kohdalla luokanvalvoja ottaa yhteyttä huoltajiin saman koulupäivän aikana. Merkinnät Wilmaan tehdään heti jokaiselle oppitunnille.
  • Useamman päivän kestävää poissaloa esimerkiksi lomamatkaa tai urheiluleiriä varten haetaan luokanopettajalta tai -valvojalta (1–3 päivää) tai rehtorilta (yli 3 päivää). Huoltajat hakevat lupaa poissaoloon kirjallisesti etukäteen.
  • Perusopetuslain 1998/628 § 26 mukaan huoltajien on huolehdittava siitä, että oppilaan oppivelvollisuus tulee suoritettua.