Ehkäiseviä toimenpiteitä koulupoissaoloihin

Koulun yhteisen oppilashuollon ehkäisevien toimenpiteiden tavoitteena on kaikille oppilaille viihtyisä ja turvallinen kouluympäristö sekä sujuva kodin ja koulun välinen yhteistyö. Toimenpiteillä tuetaan oppilaiden läsnäoloa koulussa. Luokanopettaja (LO) / luokanvalvoja (LV) käy joka syksy luokan kanssa läpi koululäsnäolosuunnitelman.

 • Huoltajat ilmoittavat poissaolosta ennen koulupäivän alkua. Poissaoloista ilmoitetaan erikseen joka päivä, myös pidemmän sairauspoissaolon aikana.
 • Koulun henkilökunta kiinnittää huomiota, jos käytävillä tai koulun pihalla on oppilaita oppitunnin aikana.
 • Luokanopettajat tai -valvojat ovat velvollisia seuraamaan päivittäin oman luokan poissaoloja sekä dokumentoimaan ne Wilmaan.
 • Jos poissaolo on selvittämätön, vuosiluokkien 1–6 luokanvalvojan on heti ensimmäisen tunnin jälkeen otettava yhteyttä huoltajiin selityksen saamiseksi. Vuosiluokkien 7–9 kohdalla luokanvalvoja ottaa yhteyttä huoltajiin saman koulupäivän aikana. Merkinnät Wilmaan tehdään heti jokaiselle oppitunnille.
 • Useamman päivän kestävää poissaloa esimerkiksi lomamatkaa tai urheiluleiriä varten haetaan luokanopettajalta tai -valvojalta (1–5 päivää) tai rehtorilta (yli 5 päivää). Huoltajat hakevat lupaa poissaoloon kirjallisesti etukäteen.
 • Perusopetuslain 1998/628 § 26 mukaan huoltajien on huolehdittava siitä, että oppilaan oppivelvollisuus tulee suoritettua.

Kotona/koulussa huolta herättävä poissaolo, esimerkiksi

 • yksittäisen oppitunnin tai koko päivän kestävä lintsaaminen.
 • oppilas jää pois oppitunneilta ilman pätevää syytä.
 • ilmoittamaton poissaolo tai huoltajan hyväksymä poissaolo.
 • poissaolo, jonka huoltaja kuittaa systemaattisesti ilman hyväksyttävää syytä.
 • toistuvia poissaoloja tietyiltä oppitunneilta ja saman oppiaineen tunneilta.

Graafikko: Jannika Emaus