Ilmoitus toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta

Länsirannikon ympäristöyksikön alueella toimivan elintarvikeyrittäjän on viipymättä ilmoitettava ympäristöyksikölle ilmoitetun tai hyväksytyn elintarvikehuoneistotoiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta.