Maahanmuutto ja kotouttaminen

Kotouttamisessa on kyse kaikkien oikeuksista, velvollisuuksista ja mahdollisuuksista etnisestä tai kulttuurisesta taustasta riippumatta ja yhdessä elämisestä toistensa erilaisuutta kunnioittaen. Kotouttamisessa on myös kyse vasta saapuneen maahanmuuttajan mahdollisuudesta työhön ja yhteiskuntaan sopeutumiseen.

Mustasaaren kunnalla on kotouttamisohjelma, jossa sanotaan, että kunnan tulee:

  • huolehtia uusien kuntalaisten tarpeista tasapuolisesti näiden etnisestä taustasta riippumatta
  • edistää maahanmuuttajien kotoutumista Mustasaareen joustavalla tavalla niin että maahanmuuttaja pääsee osallistumaan yhteiskuntaelämään
  • rohkaista maahanmuuttajia osallistumaan aktiivisesti kunnan kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimintaan.

Maahanmuuttajat voivat kääntyä virastotalon aulassa toimivan yleisen infopisteen puoleen. Infopiste tarjoaa yleistä tietoa kunnasta ja sen palveluista. Infopisteestä ohjataan myös tarpeen mukaan oikeaan paikkaan.

Welcome Office