Iskmo daghem

Iskmovägen 24, Iskmo

Abborren
För 0–3-åringar
Tfn 044 727 1211

Gäddan
För 3–5-åringar
Tfn 050 518 1119

Vår värdegrund:

  • Barnen i fokus, de är alltid välkomna i famnen för att få hjälp och stöd och en trygg vuxen som lyssnar.
  • Barn och vuxna respekteras lika, integritet och privatliv respekteras hos alla.
  • Barnen skapar verksamheten, vi vuxna uppfyller den.

Vi har en stor gård med fin natur nära som vi använder oss av dagligen för utomhuspedagogik.

Aktiv föräldraförening finns som ger oss guldkanter i verksamheten.