Kasvatus- ja ohjauskeskustelut Pilotissa

Pilotissa oppilaan opiskelua pyritään tukemaan muun muassa kasvatus- ja ohjauskeskusteluin. Mikäli oppilaalla ilmenee ongelmia opinnoissaan, läksyjen teossa tai muussa koulutyöskentelyssä hän saa kutsun ohjauskeskusteluun.

Ohjauskeskustelussa pohditaan oppilaan kanssa opinnoissa ilmenneitä vaikeuksia ja pyritään etsimään niihin yhdessä ratkaisuja. Tällä pyritään vähentämään oppilaan epätoivottua käyttäytymistä sekä nelosvaroituksia ja jälki-istuntoja.

Vanhempiin ollaan yhteydessä oppilaan osallistuessa ohjauskeskusteluihin.