Maisematyölupa

Maisematyölupa tarvitaan asemakaava-alueella, jos toimenpide muuttaa maisemaa.

Ennen kuin lupa on myönnetty, asemakaava-alueella ei saa tehdä räjäytys- tai kaivutöitä, täyttää tai tasoittaa maata tai kaataa puita. Puu katsotaan puuksi, jos sen rungon läpimitta on vähintään 10 senttimetriä. Hedelmäpuun voi kaataa ilman lupaa.  

MRL 128. §

Maisematyölupa tarvitaan muun muassa näihin toimenpiteisiin:

  • Puun kaataminen asemakaava-alueella 
  • Kaivu- ja räjäytystyöt ja maan tasoitus asemakaava-alueella