Avustukset

Mustasaaren kunnan avustukset. Toiminta-avustukset, jotka ennen jaettiin kunnanhallituksen budjetista, jaetaan nykyään hyvinvointivaliokunnan kautta.

Hyvinvointivaliokunta
Kylien kehittämisavustus

Hyvinvointivaliokunta

Hakuaika 14.2.–15.3.2022 viimeistään kello 16!

Toiminta-avustus – voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille, joiden kotipaikka on Mustasaari,

  • yleishyödylliseen toimintaan
  • lapsi- ja nuorisotoimintaan
  • liikuntatoimintaan
  • kulttuuritoimintaan.

Hankeavustus –voidaan myöntää mustasaarelaisille yhdistyksille (myös rekisteröimättömille), yhteisöille tai työryhmille, joiden päätehtävä on kulttuuritoiminta.

Kulttuuri- ja taiteilijastipendiä – voivat hakea ammattitaiteilijat ja muut vakiintuneet ja kunnianhimoiset taiteen ja kulttuurin mustasaarelaiset harjoittajat. 

Seurantalojen käyttöavustus – voidaan myöntää nuoriso- tai kotiseutuyhdistykselle, joka omistaa kiinteistön ja jota se pyörittää. Etusijalla on lasten ja nuorten toiminta.

Hakuaika päättyy 23.4.2022 kello 16!

Hiihtolatujen hoitoavustus – voidaan myöntää yhdistyksille, joilla on omia hiihtolatuja Mustasaaressa.

Kaukaloiden ja jääratojen hoitoavustushakemus – voidaan myöntää Mustasaaressa sijaitseville kaukaloille ja jääradoille, joita hoitaa yhdistys.

Jatkuva hakuaika, kuitenkin viimeistään 30.11.2022 kello 16!

Kartta-avustus – voidaan myöntää suunnistustoimintaa tarjoaville yhdistyksille uusien suunnistuskarttojen valmistamiseen tai välttämättömään päivittämiseen.

Lue lisää ja hae hyvinvointilautakunnan avustuksia

Jos hakuajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, hakemuksen on oltava perillä viimeistään seuraavana arkipäivänä kello 16.

Kylien kehittämisavustus

Tulevaisuus- ja kehittämisjaosto myöntää kylien kehittämisavustusta vuodelle 2022. Avustus on tarkoitettu investointeihin tai täydentämään investointiin johtavia, jo ennestään olevia rahoituslähteitä. Avustuksen hankekohtainen enimmäismäärä on 10 000 euroa, ja avustuksiin on varattu määrärahaa yhteensä 50 000 euroa.

Kylien kehittämisavustusta voivat hakea yhdistykset ja yhteisöt, joiden kotipaikka on Mustasaari tai joilla on toimintaa kunnassa. Kylien kehittämishankkeisiin myönnetään avustusta ensisijaisesti niissä kylissä, joita ei ole määritelty kunnanosakeskuksiksi. Osakeskuksia ovat Sulva, Helsingby, Sepänkylä, Koivulahti, Karperö ja Raippaluoto. Kaikkia hankkeita kehotetaan joka tapauksessa jättämään hakemus.

Avustusta voi hakea kaksi kertaa vuodessa edellyttäen, että määrärahaa riittää vielä toiselle kierrokselle.

Hakumenettely

Hakuaika päättyy 15.3. kello 16.

Hakemukset sähköisesti tai kirjekuoressa osoitteeseen

Mustasaaren kunta
Keskustie 4
65610 Mustasaari.

Myöhästyneet hakemukset hylätään.

Tiedustelut

Elinkeinopäällikkö Matias Båsk
050 518 1154, matias.bask@mustasaari.fi

Kehitysjohtaja Mikael Alaviitala
044 727 1210, mikael.alaviitala@mustasaari.fi